DOTACJE UNIJNE

TWÓJ POMYSŁ, EUROPEJSKIE PIENIĄDZE

Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że

firma Przedsiębiorstwo Łukasz Michalski - Zakład Usług Budowlano - Drogowych „DROGBUD”, Mokre 24d, 22-400 Zamość w 2013 roku podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Działanie 1.2

  Tytuł projektu - „Rozszerzenie oferty produktowej oraz dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do firmy Drogbud”.

Umowa o dofinansowanie nr 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-239/12 z 2013.02.07 roku.

W wyniku realizacji projektu zakupione zostały środki trwałe i oprogramowanie pozwalające na rozszerzenie oferty
o nowe usługi:

  1. Transport betonu
  2. Roboty budowlane wykonywane za pomocą równiarki drogowej (profilowania torowiska drogowego i wznoszenia nasypów o niewielkiej wysokości, wykonywanych przy pomocy lemiesza zakończonego nożem o konstrukcji przystosowanej do szybkiej zmiany ustawienia, ścinanie gruntu, prace wykończeniowe nawierzchni)
  3. Zimowe utrzymanie dróg

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie 2 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.